ī‚

+31 06-45774097

Logo Kungfuschool Enkhuizen
ī¶

info@vanarkacademie.nl

Van Ark Academie

Vanaf 3 maart weer buitenlessenĀ 

Het is nu bijna 2,5 maand geleden dat de laatste les werd gegeven maar, vanaf vandaag (woensdag 3 maart) komen we dan eindelijk uit onze lange winterslaap. We openen de school weer en gaan alle lessen weer opstarten. Wat betekend dit precies voor jouw!. Alle lessen vinden buiten plaats en we draaien op een aangepast lessschema. Lessen vinden nu alleen plaats elkeĀ woensdagmiddag tussen 14:00u t/m 15:30u.Ā Hiermee gezegd komen alle reguliere lestijden op de maandag en donderdag tijdig te vervallen. Hellaas kun je voor nu komen trainen als je niet ouder bent dan 26 jaar. Hopelijk zal dit snel veranderen.

Nog steeds is aanmelden verplicht. Dit kun je simpelweg online doen. Stuur ons een emailĀ šŸ‘‡Ā  of bel naar 06.45774097

Je kunt je hier aanmelden

Aanmelden lessen 2021

Interesse in een proefles

Kom dan tijdens lestijden eens langs in onze school voor een gratis proefles en ervaar hoe het is om mee te trainen. Jezelf aanmelden is vanwege Covid 19 nu wel verplicht. Zomaar langs komen om te kijken kan niet meer.

Kungfu

Hung Gar Kungfu is de stijl waarin de school lessen geeft. Deze zuid Chinese stijl vind zijn roots in de Shaolin tempel en staat bekend als een traditionele gevechtskunst. Het heeft zich in de eeuwen bewezen als een zeer effectief verdedigingssysteem

Shuai Jiao & Shoubo

Shuai Jiao of Chinees worstelen is de oudste gevechtskunst in de Chinese geschiedenis. Het is de krijgskunst van de werptechnieken. Shoubo is een moderne variant die is onstaan vanuit Shuai Jiao waar trappen, stoten en afweertechnieken aan zijn toegevoegd.

Volg ons of deel dit bericht

Kungfuschool Enkhuizen

Volg een gratis proefles

Je kunt jezelf aanmelden

+31 06-45774097

info@vanarkacademie.nl

Ā© 2020 Van Ark AcademieĀ |Ā AVG PrivacyĀ | DisclaimerĀ