Richard van Ark

Richard (1980) maakte op 15 jarige leeftijd kennis met de Indonesische vechtkunst Pencak Silat Perisai Diri Ruud van Weldam. Ruud van Weldam gaf in 1995 met zijn school een demonstratie in een kleine sportschool in Harderwijk. Samen met zijn neefje ging Richard kijken bij de demonstratie en melde zich kort daarna aan voor lessen. Later ontdekte hij, dat Ruud van Weldam bekend stond om zijn ouderwetse en harde trainingen. Het was een leerschool die Richard tot vandaag de dag is bijgebleven en waarvan je nu een kleine weerspiegeling terug kunt zien in zijn eigen trainingen. Een paar jaar later voegde de school uit Harderwijk zich samen met de school in Zeewolde. Samen met een clubgenoot reisde hij hier wekelijks naar toe voor het volgen van les. Buiten de reguliere les, werd er dagelijks thuis vele uren getraind. Het was dan ook al snel dat hij beginners en later zelfs de meer ervaren clubgenoten les mocht geven. Dit onder toezicht van zijn leraar. Om zijn eigen voortuigang nog een extra boost te geven reisde Richard nog vaak in de avonden per trein naar Bussum. Hier was nog een school gevestigd waarvan het trainings en kennisniveau veel hoger was. Dit betekende vooruitgang.

In 1999 zag hij een documentaire over het ” Shaolin” op de televisie en was verbaasd wat zij allemaal lieten zien met wapens. Dit onderdeel was niet prominent aanwezig in de Pencak Silat Perisai Diri, mede doordat de focus hier altijd lag, om de geleerde technieken in sparringsvorm met elkaar te oefenen. In een tijdperk van de “Gouden Gids” zocht hij naar een Kungfu school in de buurt van Harderwijk. Die vond hij bij de “Padberg Academie” in Ermelo en een proefles volgde..

Sifu Klaas Padberg Evenboer gaf in Ermelo meerdere avonden per week les. De trainingen waren wel anders in structuur opgezet maar, Richard sloot zich aan bij de school. Het onderdeel wapen (stok), waarvoor hij in de eerste plaats contact opnam kwam ook al snel aanbod.

sportin-03Het was in januari 2003 toen de gelegenheid kwam om deel te nemen aan de 1ste “Shaolin Tour”. Een georganiseerde rondreis onder leiding van Grootmeester Chiu Chi Ling door zuidelijk China. Alle belangrijke historische plekken die een connectie hadden met de stijl Hung Gar werden bezocht.

In gesprekken met zijn Sifu (2003) ontstond het idee om een Kungfuschool te openen in Zeewolde. Zeewolde was bekend terrein, maar er was nul ervaring in het oprichten van een eigen school. Richard had alleen ervaring in het assisteren of les geven onder toezicht van zijn leraar. Ruud van Weldam die inmiddels woonachtig was in Bussum had ook dat jaar gekozen om de school in Zeewolde samen te voegen met zijn school in Bussum. Er ontstond zo een opening die eventueel kon worden ingevuld door Kungfu. In augustus 2003 opende de Van Ark Kungfu Academie zijn deuren. Richard was de uitdaging aangegaan en het was uiteindelijk de Chinese krijgskunsten waarin hij zich verder wilde ontwikkelen. Al zijn ervaringen vanuit de Pencak Silat nam hij mee.

6Al snel melde zich de 1ste groep van belangstellende. In het voorjaar van 2004 bezocht Grootmeester Chiu Chi Ling samen met zijn Sifu de school en deed Richard zijn “Baisi. De school had zo ook offcieel een aansluiting gemaakt bij de internationale Chiu Chi Ling Hung Gar Associatie HQ en werd daarbij een officieel vertegenwoordiger van het Hung Gar Keun Chiu Family Kungfu in Nederland. In de jaren die volgde groeide de school uit, tot een 70 tal aan leerlingen die wekelijks vol enthousiasme de trainingen kwamen volgen. Zoals bijna elke school werd er ook mee gedaan aan internationale en soms nationale kampioenschappen wat een tweetal leerlingen een Europese titel bezorgde.

8Het was eind 2009 en de school ging dicht. De school was binnen een aantal jaren in een sneltrein tempo gegroeid maar, dit bracht met zich mee dat Richard zijn eigen inspiratie en motivatie zoek was geraakt. Alle aandacht en energie, ging altijd naar de academie en leerling/student.

Er waren daarom veel vragen, die Richard eerst voor zichzelf wilde beantwoorden. Hij pakte zijn backpack en ging samen met zijn vrouw de wereld rondreizen. Tijdens zijn reizen kwam hij ook in Azië terecht waar martial arts veel aanwezig is. Hij merkte dat Shaolin hem meer frustreerde dan inspireerde. Het was tijdens een lange rondreis door Nieuw Zeeland (2012) dat hij bij zichzelf merkte, weer de energie, inspiratie maar, ook motivatie vond om weer iets actiever aan de gang te gaan met Kungfu.

Sinds 2013 is de school weer open en gevestigd in Enkhuizen waar hij samen met zijn gezin woont. Hij ziet zichzelf niet als een Sifu maar, meer als een trainer. De naam Sifu wordt vaak in de verkeerde context gebruikt of misbruikt. De school waarborgt, zoals het altijd heeft gedaan, het behoudt van de traditionele Chinese krijgskunsten.

Richard heeft naast het geven van kungfu trainingen zijn leer gezocht in het Shuai Jiao en volgt hiervoor stages bij de enigste Shoubo school in Ternat, Belgie o.l.v. Christophe Uyttersprot. Hij is daarnaast mede oprichter en secretaris van Stichting Kalyani die zich in Sri Lanka al voor vele jaren inzet om arme kinderen een betere toekomst te geven.

Richard nodigt iedereen uit om eens een les mee te trainen.

 
SchoolSchoolSchool

Kungfu betekend “Vaardigheden verkregen door herhaling” of “jezelf in bescherming nemen”. Voor de Van Ark Kungfu Academie gaat dit echter verder dan het fysieke aspect van een vechtsport. Het fysieke gevecht is niet de uiteindelijke bedoeling van de training.

Het is niet de bedoeling dat men door de training een vechtmachine wordt; juist het tegenovergestelde. Een rustig, zelfverzekerd mens stoot problemen af; een onrustig, onzeker mens zoekt ze op. Wie goed genoeg traint zal, en dit kan vreemd klinken in westerse oren, de getrainde technieken nooit in het echt hoeven te gebruiken. De training geeft een idee van mogelijkheden en dat maakt een mens rustiger. En wie rustig is heeft er geen behoefte aan tegen anderen te vechten. Het echte ‘gevecht’ voert een mens niet tegen medemensen, maar tegen zichzelf, tegen de eigen weerstanden in het leven. Als we niet op een voor onszelf goede manier met onze weerstanden om (leren) gaan kan dit leiden tot stress trauma of zelfs ziekte. Daarentegen maakt elke overwonnen weerstand in het leven een mens sterker, zowel in de sport als in de maatschappij, in het hele leven.

Leren omgaan met weerstanden, tijdens je training staat bij de Van Ark Kungfu Academie centraal. Hierbij vormt meditatie een belangrijk hulpmiddel. Alleen zichzelf overwinnen kan een mens vooruit brengen, en juist dat is het moeilijkste wat er is. Wie zichzelf overwint vormt karakter.

Bron:
Deze filosofie ontwikkeld door Ruud van Weldam wordt ook gehanteerd bij de Van Ark Kungfu Academie.